Tervetuloa kotisivuilleni!


Olen Valviran laillistama yksityinen puheterapeutti Suvi Kärjä Kotkasta. Toteutan puheterapiaa Kymenlaakson alueella (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti, Kouvola). 

Tarjoan puheterapiapalveluja pääasiassa lapsille ja nuorille, joilla esiintyy erilaisia kielen, puheen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteita. Haasteiden taustalla voi olla esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, puhemotorinen häiriö, puheen ymmärtämisen vaikeus, artikulaation haasteet, lukihäiriö, autismin kirjon häiriö, kehitysviive tai kehitysvamma. Suurimpina mielenkiinnon kohteina työssäni koen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden sekä kehityksellisen kielihäiriön. 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Asiakaslähtöisyys, lähiympäristön kuunteleminen, ohjaus ja osallistaminen sekä tavoitteiden asettaminen ja niihin sitoutuminen eri ympäristöissä ovat näkemykseni mukaan puheterapian onnistumisen kulmakivet. Koen, että puheterapian suurin tavoite on lapsen sekä perheen elämänlaadun koheneminen ja se voidaan saavuttaa esimerkiksi vahvistamalla kommunikaatiotaitoja, tukemalla puheen ja kielen kehitystä tai kehittämällä vuorovaikutustaitoja.

Työssäni haluan korostaa hauskuuden ja ilon tärkeyttä, jotta harjoittelu olisi asiakkaalleni mielekästä sekä motivoivaa. Näillä eväillä myös hyvä, turvallinen ja positiivinen luottamussuhde saadaan rakennetuksi. Olenkin luonteeltani huumorintajuinen, leikkisä ja empaattinen, mikä kannattelee tässä työssä pitkälle. 

Hyödyllisiä linkkejä

https://viittomahaku.fi/ (viittomien harjoitteluun tueksi)

https://viitotturakkaus.fi/ (mm. kuvamateriaalia, kielellisiä- ja tunnetaitoja vahvistavia materiaaleja)

https://papunet.net/ (mm. kuvatyökalu, pelejä kielellisten taitojen vahvistamiseen, kuvamateriaalia, tietopankki puhevammaisuudesta ja AAC-menetelmistä)

https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/ (pelejä kielellisten taitojen vahvistamiseen)

https://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli (pelejä lukitaitojen vahvistamiseen)

https://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/ (harjoituksia lukitaitojen vahvistamiseen)

https://www.kuuloavain.fi/ (laaja infopankki lapsen kuulovammasta)

https://www.valikoivapuhumattomuus.info/ (laaja infopankki selektiivisestä mutismista)


Ota yhteyttä

Puhelinnumero
045 783 374 22  

Sähköposti
pt.suvi.karja@gmail.com


Luo kotisivut ilmaiseksi!